הדבקה

  1. לוח הדבקה עבה 15*15    -    50 ש"ח

  2. לוח הדבקה עבה 13*18    -   50 ש"ח

  3. לוח הדבקה עבה 15*21    -    54 ש"ח

  4. לוח הדבקה עבה 20*20    -   56 ש"ח

  5. לוח הדבקה עבה 20*30    -   80 ש"ח

    6.לוח הדבקה דק 10*15    -    25 ש"ח

    7.לוח הדבקה דק 13*18    -   28 ש"ח

    8.לוח הדבקה דק 15*21    -    35 ש"ח

    9.לוח הדבקה דק 20*30    -   65 ש"ח

    10.לוח הדבקה עץ מלא 10*15    -    48 ש"ח

    11.לוח הדבקה עץ מלא 13*18    -   60 ש"ח

    12.לוח הדבקה עץ מלא 15*20    -    96 ש"ח

    12.לוח הדבקה עץ מלא 20*20    -    100 ש"ח

    13.לוח הדבקה עץ מלא 20*30    -   130 ש"ח

בדבר מבצעים להתקשר לחנות - 039365347